abater

punctuation
nounکَم کَرنے والا ، تَخفیف کَرنے والا ، کَٹوتی کَرنے والا ،